kanalvegen-2


OM ZEINER BOLIG


Kjøper du en Zeiner-bolig, kan du være helt trygg på at vi har tenkt på alt.

Til det beste for deg
Hjemmene våre er en viktig del av våre liv og din boliginvestering er sannsynligvis den viktigste investeringen du gjør. Det gir oss et stort ansvar. Tuftet på våre tradisjoner og kunnskap fra 110 år i byggevarebransjen, bygger Zeiner Bolig leiligheter av høy kvalitet. Vi legger stor stolthet i vårt arbeid for å skape et hjem du kan være stolt av og trives i.

Fra idé til nøkkelklar bolig
Vi vet hva som skal til for å lage en solid og funksjonell bolig - med høy standard. Det handler om gode og gjennomtenkte løsninger, om å vite hva folk vil ha. Zeiner Bolig holder i hele prosessen, fra kjøp av tomt til helt ferdig bolig. Vi overlater ingenting til tilfeldighetene, og leverer kvalitet i alle ledd. Du kan stole på oss.

Solid aktør i bransjen
Selskapet er en solid aktør innen boligutvikling, og bygger boliger for de fleste behov. Alt fra praktiske og trygge hjem for småbarnsfamilier, til eksklusive leiligheter på bryggekanten. Vi er en av distriktets største boligutviklere og bygger boliger på det sentrale Østlandet, med hovedvekt i Vestfold og Tønsberg. Selskapet har per i dag ca. 600 boliger til en salgsverdi på ca. 2,5 mrd under utvikling.